Polityka prywatności

Witaj!
Bardzo się cieszymy, że tutaj trafiłeś. Cenimy osoby, które świadomie podejmują decyzje finansowe, oraz dbają o swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony www.dawidmalycha.com
Administratorem strony jest Dawid i Olga, tj. Dawid i Olga Małycha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Małycha Business Finance Spółka Cywilna Dawid Małycha, Olga Małycha, ul. Królowej Aldony 6 lokal 3, 03-928 Warszawa, NIP: 1132983299
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@dawidmalycha.com.

Pozdrawiamy,
Olga i Dawid Małycha

No to zaczynamy. Mamy nadzieję, że przekaz jaki dla Ciebie przygotowaliśmy będzie jak najbardziej jasny i zrozumiały.

Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z przepisami prawa Małycha Business Finance Spółka Cywilna Dawid Małycha, Olga Małycha z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królowej Aldony 6 lokal 3, 03-928 Warszawa (dalej „MBF”) jest Administratorem Państwa Danych Osobowych.
Co to oznacza? Oznacza to, że Państwa Dane Osobowe są przetwarzane przez MBF w związku z zawieranymi umowami oraz zgodnie z przepisami prawa.
Od dnia 25 maja 2018 r. w strukturach MBF będzie możliwość skontaktowania się z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH (dalej „IOD”) za pośrednictwem e-maila iod@malychabusinessfinance.com Zastanawiacie się Państwo kim jest IOD? IOD to osoba kontaktowa, która udzieli Państwu informacji na temat zasad przetwarzania Państwa Danych Osobowych przez MBF.
Poniżej przedstawimy Państwu podstawę prawną i cele przetwarzania Danych Osobowych. Wskazujemy również: okresy przetwarzania danych, zasady zautomatyzowanego podejmowania decyzji, komu MBF udostępnia Dane Osobowe oraz czy Państwa Dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”).

Administrator Danych Osobowych

Małycha Business Finance Spółka Cywilna Dawid Małycha, Olga Małycha Inspektor Ochrony Danych
Kontakt za pośrednictwem e-mail iod@malychabusinessfinance.com
Wprowadzenie
• Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin serwisu, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami.
• Korzystamy z narzędzi remarketingowych, takich jak Facebook Pixel i Google AdWords, które pozwalają wyświetlać Ci reklamy zachęcające do powrotu na stronę w celu podjęcia jakiegoś działania.
• W ramach strony dostępne są funkcje społecznościowe, takie jak przyciski służące do udostępniania treści w serwisach społecznościowych, likeboxy, czy też materiały embedowane z serwisów zewnętrznych. Korzystanie z tych funkcji wymaga akceptacji plików cookies podmiotów trzecich, takich jak Facebook czy YouTube.
• Wykorzystujemy pliki cookies, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony i kursów i szkoleń dostępnych na stronie.
• Kupując dostęp do któregokolwiek ze szkoleń, przekazujesz nam swoje dane osobowe, my gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Okres przetwarzania Danych Osobowych

• Realizacja umowy - przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym,
• Prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur - przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy,
• Dochodzenia roszczeń - przetwarzane będą aż do czasu przedawnienia się roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym,
• Realizacji uprawnień reklamacyjnych - przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym,
• Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przetwarzane będą do czasu wypełnienia tych obowiązków,
• W wewnętrznych celach administracyjnych – przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Małycha Business Finance lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
• Marketingu bezpośredniego – przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:
1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
2. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. Prawo do przenoszenia danych,
5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.
Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem kontakt@dawidmalycha.com Mogę odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych. Przykładowo, mogę odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej ze mną umowy. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie i uzyskać dostęp do kursu lub po prostu skontaktować się ze mną.
Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Zobowiązuje się, że przy przetwarzaniu danych osobowych zostaną zastosowane środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę tych danych w zakresie wynikającym z RODO, Ustawy o Danych oraz przepisów do nich wykonawczych, w szczególności zaś zobowiązuje się zabezpieczyć Twoje dane osobowe przed, przypadkowymi lub będącymi wynikiem naruszenia prawa:
• utratą;
• udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w szczególności gdy przetwarzanie danych zostaje dokonane w sieci internetowej;
• zabraniem przez osobę nieuprawnioną;
• kopiowaniem;
• uszkodzeniem;
• zmianą;
• zniszczeniem;
• fałszerstwem;
• innym nieuprawnionym wykorzystaniem, czy przetwarzaniem.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania wynikające z RODO, Ustawy o Danych, w szczególności, iż zgodnie z art. 32 RODO oraz art. 31 ust. 2 Ustawy o Danych podjąłem środki zabezpieczające zbiory danych, o których mowa w art. 4 pkt 6) RODO oraz art. 36 – art. 39 Ustawy o Danych oraz spełniam wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy o Danych. w zakresie których przestrzegania ponosi odpowiedzialność taką jak administrator danych.
Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
1. home.pl lub Operator – home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252, z kapitałem zakładowym w kwocie 1 233 400 złotych w całości opłaconym. – w celu przechowywania danych na serwerze,
2. GetResponse Sp. Z O.O. ulica Arkońska 6, A3 80-387 Gdańsk (woj.pomorskie) – w celu korzystania z systemu mailingowego GetResponse
3. Usługi Księgowe Justyna Porada ul. Niepodległości 12 , 05-070 Sulejówek NIP: 1181383412 – w celu korzystania z usług księgowych świadczonych przez zewnętrzne biuro rachunkowe.
W ramach korzystania z systemu mailingowego GetResposne, który służy do przesyłania Ci wiadomości e-mail związanych ze szkoleniami, oraz komunikacją pomiędzy mną, a Tobą dochodzi do przekazania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego, jakim są w tym przypadku Stany Zjednoczone Ameryki (USA). Nie obawiaj się, dostawca systemu GetResponse przystąpił do programu Privacy Shield, a tym samym gwarantuje stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.
Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Osoby upoważnione przeze mnie do przetwarzania Twoich danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
Kontakt e-mailowy.
Kontaktując się ze nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.
Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

Pliki cookies i inne technologie śledzące.

Strona www.dawidmalycha.com, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.
Cookies pozwalają nam:
• zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
• pamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,
• pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie
• poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
• umożliwiać Ci udostępnianie treści w serwisach społecznościowych,
• umożliwiać Ci odtwarzanie treści pochodzących z serwisów zewnętrznych,
• ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie w ramach strony,
• korzystać z narzędzi marketingowych,
• kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy.
Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.
Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności w następujących celach:
• prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia,
• określenie, czy jesteś zalogowany, czy nie,
• pamiętanie twojego zalogowania,
• odnotowanie faktu akceptacji regulaminu.
Strona www.dawidmalycha.com, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje udostępniane przez serwisy zewnętrzne, takie jak Facebook czy YouTube.
 Odtwarzanie widocznych w serwisie embedowanych z YouTube filmów wideo łączy się z akceptacją plików cookies Vimeo.
Korzystanie z widgetu pozwalającego na udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, łączy się z akceptacją plików cookies Ultimate Social Media Icons PLUS!
Korzystanie z widgetu pozwalającego na ocenianie treści wpsiów blogowych, łączy się z akceptacją plików cookies Multi Rating v4.2.8 ​
Cookies podmiotów trzecich wykorzystywane są również w ramach remarketingu realizowanego z wykorzystaniem Pixela Facebooka i Google AdWords oraz w ramach działań statystycznych, o których mowa poniżej.
Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających stronę, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z Google Analytics oraz statystyk WooCommerce. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.
Wykorzystujemy cookies w celu prowadzenia działań remarketingowych polegających na prezentowaniu Ci reklam zachęcających do powrotu do serwisu lub skorzystania z jakiś promocji, zniżek etc. W tym celu wykorzystuję Pixel Facebooka oraz sieć Google AdWords.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Systemu oraz Aplikacji. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.

Logi serwera.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Ze względu na korzystanie z narzędzi oferowanych przez Google oraz Facebook informacje zawarte w logach dostępowych, w tym w szczególności: adres IP użytkownika, określenie rodzaju przeglądarki oraz systemu operacyjnego z jakiego korzysta, mogą być uzyskane przez Google Ireland Limited., Facebook Inc. i Facebook Ireland Ltd. Informuję, że szczegółowe zasady polityki prywatności zamieszczone są odpowiednio pod adresem:
• Google: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
• Facebook: https://web.facebook.com/privacy/explanation

Prawa autorskie.

Materiały wykorzystywane przeze nas na stronie, oraz na stronach kursów i szkoleń, w tym: zdjęcia, grafiki, materiały pisemne, układ witryny itp. podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisów dotyczących praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie przedmiotowych treści jakimkolwiek osobom trzecim, bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej, sporządzonej na piśmie pod rygorem nieważności, zgody mojej jest zakazane.

Na koniec

Uff, to chyba wszystko, o co powinniśmy byli zadbać. Mówiąc ludzkim językiem to chcielibyśmy Cię zapewnić, że robimy wszystko aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, a nasza firma pracowała zgodnie z literą prawa. Jesteśmy profesjonalistami i tak właśnie prowadzimy naszą firmę pośrednictwa nieruchomości.