Umowa rezerwacyjna nieruchomości

W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że czuje potrzebę stabilizacji, osiedlenia się. Nikt nie kupuje kota w worku, a więc zanim podejmiesz ostateczną decyzję dotyczącą zakupu mieszkania, przeglądasz oferty , które znajdują się na rynku. Co zrobić w sytuacji, kiedy jedna z ofert szczególnie przypadła Ci do gustu, ale chcesz jeszcze upewnić się co do jej ceny i wszystkich formalności? Najlepszym rozwiązaniem będzie podpisanie umowy rezerwacyjnej. To rodzaj  gwarancji, wiążącej się ze wstępną rezerwacją mieszkania.

Jest to szczególnie istotne w momencie, kiedy oglądana przez ciebie nieruchomość jest na tyle atrakcyjna, że szybko może znaleźć nowego nabywcę. Jesteśmy MNP Super Team. Zapraszamy do lektury dzisiejszego wpisu, który szczegółowo wyjaśnia czego dotyczy umowa rezerwacyjna nieruchomości. Ostatnim razem napisaliśmy o tym jak przygotować opis nieruchomości, a dziś dowiesz się:

  • Co to jest umowa rezerwacyjna?
  • Jaką formę powinna mieć umowa rezerwacyjna?
  • Co powinna zawierać umowa przedwstępna kupna mieszkania?
  • Co daje umowa przedwstępna kupna mieszkania na kredyt?
  • Jaki jest koszt umowy przedwstępnej zakupu mieszkania?
  • Umowa przedwstępna a wpis do księgi wieczystej.
  • Czy możliwe jest rozwiązanie umowy przedwstępnej zakupu mieszkania?

Kiedy się zawiera umowę rezerwacyjną?


Ustaliliśmy już, co to jest umowa rezerwacyjna. Dlatego warto zastanowić się kiedy należy podpisać umowę rezerwacyjną i dlaczego to jest takie ważne. Jeśli finansujesz zakup swojego mieszkania z pieniędzy, które pochodzą z kredytu hipotecznego, szerzej pisaliśmy o tym w artykule jak oszacować wartość nieruchomości?, jesteś zobowiązany podpisać taką umowę. Dlaczego? Otóż bank nie udzieli Ci kredytu na zakup przysłowiowego kota w worku. Bank musi wiedzieć i znać cenę zakupu twojej nieruchomości, ponieważ jest ona zabezpieczeniem kredytu. W związku z tym zanim zgłosisz się do banku musisz zawrzeć ze sprzedającym umowę przedwstępną lub deweloperską. Pamiętaj, że musisz znać swoja zdolność kredytową, ponieważ obie umowy są zobowiązaniem do zawarcia umowy ostatecznej. Jeśli szukasz idealnego doradcy finansowego, koniecznie skontaktuj się z Olgą Małycha – Małycha Business Finance.


Jaką formę powinna mieć umowa rezerwacyjna?


Zacznijmy od tego, że umowa rezerwacyjna nie musi mieć formy aktu notarialnego. Ważne! Umowa rezerwacyjna należy do tzw. umów nienazwanych i nie jest ona uregulowana w prawie polskim. Zapisy jej dotyczące są zawarte jedynie  w art. 3531 KC.  Oznacza to, że nie ma przepisów prawa, które wskazywałby w sposób jednoznaczny, co w takiej umowie musi, co może, a co nie powinno być zawarte. Dlatego też jej treść i obowiązki kupującego i sprzedającego mogą być dowolnie formułowane, aczkolwiek musisz pamiętać, że jej treść i cel nie może być sprzeczny z  zasadami współżycia społecznego.


 Jakie są typy umów rezerwacyjnych?


Zasadniczo wyróżniamy dwa typy umów rezerwacyjnych:

1.umowa rezerwacyjna, z elementami umowy przedwstępnej, która jest pierwszym krokiem do  zawarcia kolejnej umowy (np. przedwstępnej) i na podstawie której strony mogą dochodzić roszczeń za niewykonanie wzajemnych zobowiązań,

2.umowa rezerwacyjna bez elementów umowy przedwstępnej, w której kupujący zadeklaruje chęć kupna mieszkania, ale za złamanie deklaracji nie ponosi konsekwencji. Jedyną konsekwencją zerwania takiej umowy jest utrata zaliczki.


Jak napisać umowę rezerwacyjną?


Pytanie zawarte w treści  tego akapitu jednoznacznie wskazuje, że umowę rezerwacyjną zawieramy w formie pisemnej. Umowa przedwstępna zawierana jest zazwyczaj, gdy z różnych przyczyn strony nie są jeszcze gotowe, nie mają możliwości zawarcia definitywnej (przyrzeczonej) umowy. Ponieważ jest to umowa nienazwana, zawierać może  mniej lub bardziej precyzyjne zobowiązania. To przede wszystkim odróżnia ją od umowy deweloperskiej.


Co powinno się znaleźć w umowie rezerwacyjnej?


W każdej umowie rezerwacyjnej muszą znaleźć się dane osobowe obu stron, serie i numer dowodów osobistych. Aby uniknąć wszelkich niespodzianek, kolejną bardzo istotna informacją, są dane określające przedmiot umowy – dane charakteryzujące lokal. Mówiąc najprościej: metraż, położenie nieruchomości, ale także pomieszczenia przynależne. Zwróć szczególna uwagę na informacje dotyczące ceny łącznej  mieszkania i ceny za m², a także  łączną cenę pomieszczeń przynależnych. Nie możesz pominąć kwoty opłaty rezerwacyjnej lub zadatku. Nie wolno zapomnieć również na jaki okres została zawarta dana umowa rezerwacyjna, uwzględniając  sposób jego liczenia. W umowie rezerwacyjnej musi znaleźć się także oświadczenie właściciela o stanie prawnym lokalu i data i miejsce zawarcia umowy.


Zadatek w umowie rezerwacyjnej.


Rezerwując mieszkanie chcemy mieć pewność, że sprzedawca rzeczywiście zarezerwuje ją dla nas, na czas, który zapisaliśmy w umowie. Stąd bardzo często w czasie podpisywania takiej umowy pobierana jest również zaliczka lub zadatek. Zazwyczaj jest to kwota stanowiąca równowartość kilku procent ceny mieszkania. Zanim jednak zapłacisz i zapiszesz w umowie jaki jest to rodzaj opłaty bądź świadomy konsekwencji jakie wynikają z wpłaty zaliczki lub zadatku.


Zadatek czy zaliczka przy umowie rezerwacyjnej?


Zadatek pełni funkcję odszkodowawczą i jest to forma uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Wpłacając określoną kwotę jako zadatek, w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona otrzymany zadatek może zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Jeśli nie ma żadnych wątpliwości do do realizacji umowy zadatek jest zaliczony na poczet świadczenia strony, która go dała.  

Zaliczka natomiast, nie pełni funkcji odszkodowawczej, jest kwotą, którą po prostu wpłacasz  na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli nie dojdzie do umowy przyrzeczonej, zaliczka zostanie zwrócona kupującemu. W sytuacji  jeśli kupujący nie wywiąże się z umowy zaliczka przepada.

Ważne! Jeżeli po podpisaniu umowy rezerwacyjnej bank nie udzieli nam kredytu i będziemy musieli zrezygnować z zakupu mieszkania, to wpłacona kwota przepada przy odstąpieniu od umowy. Dlatego w naszej firmie korzystamy z usług pośrednictwa kredytów hipotecznych naszej drugiej firmy, przez co staramy się zabezpieczyć obie strony transakcji.


Zakup nieruchomości na rynku wtórnym — jaka umowa przed kredytem?


Zazwyczaj kupno  mieszkania na rynku wtórnym na kredyt jest poprzedzone umową przedwstępną. To rodzaj dokumentu, który daje pewność obu stronom, że zrealizują swoje zamierzenia, a w określonym terminie dojdzie do podpisania umowy przyrzeczonej. Forma zapisu,  jaką wybierzemy (akt notarialny, umowa cywilnoprawna) zależy tylko od nas. Oczywiście należy pamiętać, że umowa przedwstępna zakupu nieruchomości potwierdzona notarialnie ma większą wagę prawną, choć w praktyce zapisy obu podlegają pod Kodeks Cywilny. W razie niedopełnienia jej warunków obie strony mają możliwość dochodzić swoich praw w sądzie.


MNP Super Team – Zaufaj Profesjonalistom


Obserwuj nasz Instagram:  Małycha Nieruchomości Premium


Nieruchomości (Blog MNP):

Kredyty Hipoteczne (Blog MBF):


Małycha Nieruchomości Premium & Małycha Business Finance – Z miłości do nieruchomości i finansów

inwestowanie w nieruchomościDawid i Olga Małycha to właściciele agencji nieruchomości operującej na rynku wyższym i Premium, oraz firmy pośrednictwa kredytowego.

Przez kilkanaście lat ze spektakularnymi sukcesami budowali swoje kariery zawodowe w sektorze bankowym. Pracowali min. jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży zarządzając wsparciem sprzedaży kilkutysięcznej organizacji. W 2015 r. zdecydowali się założyć Małycha Business Finance, a później dodatkowo Małycha Nieruchomości Premium i skoncentrować na wspieraniu innych w biznesie nieruchomości i finansów.

Ocena

Zostaw proszę komentarzTreści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że wszelkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Współpracujemy z następującymi
instytucjami rynku nieruchomości

Skontaktuj się z Nami

Znajdź Nas:

©2021 Małycha Nieruchomości Premium